Tất cả
tiêu lv70 vk13
Cấp độ: 70
Server: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
300,000đ
kunai lv60
Cấp độ: 60
Server: Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
400,000đ
Tiêu lv59 vk 12 tl8
Cấp độ: 59
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
350,000đ
kiếm lv59 full 12 14 mắt 2
Cấp độ: 59
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
400,000đ
tiêu lv60 vk13 sói cs ngon
Cấp độ: 60
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
500,000đ
Tiêu lv69 vk12
Cấp độ: 69
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
300,000đ
tiêu lv70 mắt 2
Cấp độ: 70
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
250,000đ
tiêu lv59 vk12 mcs
Cấp độ: 59
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
350,000đ
quạt lv90 ttgt có ntgt5
Cấp độ: 90
Server: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT:
1,300,000đ
kiếm lv50 gần full 12
Cấp độ: 50
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
250,000đ
tiêu lv65 vk12 tl6
Cấp độ: 65
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
250,000đ
tiêu lv70
Cấp độ: 70
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
360,000đ
kunai lv79
Cấp độ: 79
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
300,000đ