Tất cả
kiếm lv90 full 14 2 món +16
Cấp độ: 90
Server: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,300,000đ
kiếm lv90 vk16 pt tiêu lv103
Cấp độ: 90
Server: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,800,000đ
kiếm lv110 mắt 3 full 14 15
Cấp độ: 110
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
900,000đ
tiêu lv120 vk16 5 món +16 full 14 ...
Cấp độ: 120
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
2,100,000đ
tiêu lv90 vk16 4 món +16 full 15
Cấp độ: 90
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,900,000đ
kiếm lv90 gần full 14
Cấp độ: 90
Server: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
700,000đ
kiếm lv130 vk16 mắt 4
Cấp độ: 130
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,200,000đ
kiếm lv70 gần full 14 mắt 4 c ...
Cấp độ: 70
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,000,000đ
kiếm lv92 gần full 14
Cấp độ: 92
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
550,000đ
tiêu lv110 6 món +16 gần full t ...
Cấp độ: 110
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
3,000,000đ
Kiếm lv79 full 14 sói 5* cs víp
Cấp độ: 79
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
800,000đ
tiêu lv99 gần full 15 gag tay +1 ...
Cấp độ: 99
Server: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
600,000đ
...
Cấp độ: 90
Server: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
950,000đ
cung lv103 full 14 15 mắt 3 sói ...
Cấp độ: 103
Server: Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
700,000đ
kiếm lv110 bùa +16 pt tiêu lv91
Cấp độ: 110
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,200,000đ
tiêu lv90 full 16 gần full t ...
Cấp độ: 90
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
8,000,000đ
kiếm lv69 gần full 14 mắt 3
Cấp độ: 69
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
600,000đ
tiêu lv79 gần full 14 mắt 2 sx ...
Cấp độ: 79
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
550,000đ
tiêu lv94 gần full 14 mắt 3
Cấp độ: 94
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
500,000đ
kiếm lv70 sx 5* 2 cm tc né
Cấp độ: 70
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
400,000đ