Tất cả
tiêu lv130 vk16 ttgt cấp 50 top ...
Cấp độ: 130
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT:
2,200,000đ
...
Cấp độ: 130
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
6,500,000đ
kiếm lv70 full 14 mắt 3
Cấp độ: 70
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
700,000đ
cung lv110 vk16
Cấp độ: 110
Server: Shuriken & Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
800,000đ
kiếm lv90 vk16
Cấp độ: 90
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
900,000đ
kiếm lv130 vk16
Cấp độ: 130
Server: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
650,000đ
kiếm lv80 full 14 15 mắt 3
Cấp độ: 80
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
600,000đ
tiêu lv90 full 16
Cấp độ: 90
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
5,500,000đ
kiếm lv90 full 14 mắt 3
Cấp độ: 90
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
850,000đ
tiêu lv70 full 14 15
Cấp độ: 70
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,000,000đ
kiếm lv125 full 14 15
Cấp độ: 125
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
750,000đ
kiếm lv130 5 món +16
Cấp độ: 130
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,400,000đ
tiêu lv90 gần full 14 mát 4 pt ...
Cấp độ: 90
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
750,000đ
quạt lv90 gần full 14 15
Cấp độ: 90
Server: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
600,000đ
tiêu lv130 full 16
Cấp độ: 130
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
6,000,000đ
tiêu lv90 gần full 14 mắt 4
Cấp độ: 90
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
750,000đ
đao lv80 ful 16
Cấp độ: 80
Server: Bokken
Class: Đao
TTGT: Không
6,500,000đ
tiêu lv103 vk bùa +16
Cấp độ: 103
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,500,000đ
kiếm lv90 full16 pt kiếm lv106 ...
Cấp độ: 90
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
7,000,000đ
tiêu lv90 vk15 full 14
Cấp độ: 90
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
700,000đ