Tất cả
kiếm lv70 full 14 15 mắt 3
Cấp độ: 70
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
650,000đ
kunai lv99
Cấp độ: 99
Server: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
700,000đ
kunai lv90 full 14 mắt 3
Cấp độ: 90
Server: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
600,000đ
tiêu lv59
Cấp độ: 59
Server: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,100,000đ
tiêu lv130 vk16 5 món +16
Cấp độ: 130
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,800,000đ
...
Cấp độ: 90
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,200,000đ
tiêu lv98 full 14 15
Cấp độ: 98
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
550,000đ
kunai lv98 vk dày +16 pt tiêu lv9 ...
Cấp độ: 98
Server: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
1,600,000đ
kiếm lc99 gần full 15
Cấp độ: 99
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
700,000đ
tiêu lv130 4 món +16
Cấp độ: 130
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,400,000đ
tiêu lv130 gần full 16
Cấp độ: 130
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
2,800,000đ
kiếm lv130 gần full 16
Cấp độ: 130
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
4,000,000đ
kiếm lv80 full 14 mắt 3 full ng ...
Cấp độ: 80
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
700,000đ
kiếm lv90 điểm mắt4
Cấp độ: 90
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
850,000đ
cung lv98 gần full 14 15
Cấp độ: 98
Server: Bokken
Class: Cung
TTGT: Không
450,000đ
...
Cấp độ: 110
Server: Sanzu
Class: Kiếm
TTGT: Không
2,500,000đ
kiếm lv110 vk15 full14 15 1m12
Cấp độ: 110
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
750,000đ
kiếm lv99 full14 15
Cấp độ: 99
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
550,000đ
tiêu lv90 gần full 14 2 mắt 3
Cấp độ: 90
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
550,000đ
kiếm lv70 vk15
Cấp độ: 70
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
700,000đ