Tất cả
cung lv110 pt tiêu lv92
Cấp độ: 110
Server: Bokken
Class: Cung
TTGT: Không
900,000đ
kiếm lv60 vk16 điểm mắt 5
Cấp độ: 60
Server: Tone
Class: Kiếm
TTGT: Không
2,000,000đ
kunai lv90 vk14 cải trang jirai v ...
Cấp độ: 90
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
500,000đ
tiêu lv99 mắt 5 nhẫn +16
Cấp độ: 99
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,100,000đ
cung lv130 có ngọc8
Cấp độ: 130
Server: Bokken
Class: Cung
TTGT: Không
4,000,000đ
kunai lv39 sói 5* 2cm tc
Cấp độ: 39
Server: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
1,400,000đ
tiêu lv130 full 16 pt vk16
Cấp độ: 130
Server: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
3,500,000đ
kiếm lv130 full 16 phân thân fu ...
Cấp độ: 130
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
8,500,000đ
tiêu lv130 vk16
Cấp độ: 130
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,100,000đ
tiêu lv70 full 16 ngọc 4v6 15v5 ...
Cấp độ: 70
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
14,000,000đ
kiếm lv42 596tr yên đồ 4x tl7 ...
Cấp độ: 42
Server: Tone
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,600,000đ
kunai lv70 full 14 15 full tl9
Cấp độ: 70
Server: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
2,600,000đ
cung lv99 2 món +16 mắt 4
Cấp độ: 99
Server: Bokken
Class: Cung
TTGT: Không
550,000đ
tiêu lv130 full 16 pt kiếm lv110 ...
Cấp độ: 130
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
6,500,000đ
kiếm lv110 vk16
Cấp độ: 110
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,200,000đ
kunai lv90
Cấp độ: 90
Server: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
1,000,000đ
kunai lv130 full 16
Cấp độ: 130
Server: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
5,000,000đ
kiếm lv130
Cấp độ: 130
Server: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
900,000đ
kunai lv99 full 14 15
Cấp độ: 99
Server: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
650,000đ
kiếm lv110 full 16
Cấp độ: 110
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
4,000,000đ