Tất cả
quạt max buf full máp
Cấp độ: 74
Server: Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
60,000đ
cung lv69 vk14
Cấp độ: 69
Server: Shuriken & Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
450,000đ
tiêu lv70 gần full 12
Cấp độ: 70
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
200,000đ
tiêu lv59 full 12-14 99% mắt 2
Cấp độ: 59
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
400,000đ
kiếm lv99 full 14 15
Cấp độ: 99
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
450,000đ
quạt max buf full máp
Cấp độ: 74
Server: Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
60,000đ
kunai lv41 vk12
Cấp độ: 41
Server: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
150,000đ
kunai lv68 vk14
Cấp độ: 68
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
200,000đ
kiếm lv90 vk14
Cấp độ: 90
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
450,000đ
kiếm lv97
Cấp độ: 97
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
350,000đ
tiêu lv109 vk14
Cấp độ: 109
Server: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
280,000đ
kiếm lv115 full 14
Cấp độ: 115
Server: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
400,000đ
kiếm lv73 vk14
Cấp độ: 73
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
300,000đ
kunai lv90 pt song nhím
Cấp độ: 90
Server: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
350,000đ
đao lv59 vk14
Cấp độ: 59
Server: Bokken
Class: Đao
TTGT: Không
320,000đ
kiếm lv69 gần full 12
Cấp độ: 69
Server: Katana
Class: Quạt
TTGT: Không
230,000đ
tiêu lv50 vk12 full12
Cấp độ: 50
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
250,000đ
kunai lv90 vk14 full14 15
Cấp độ: 90
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
300,000đ
quạt max buf full máp
Cấp độ: 80
Server: Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
80,000đ
quạt max buf full máp
Cấp độ: 80
Server: Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
80,000đ