Tất cả
quạt 70 sv4
Cấp độ: 70
Server: Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
1,500,000đ
vk tl5 , găng+bùa tl4 có skill 1 ...
Cấp độ: 130
Server: Katana
Class: Đao
TTGT: Không
1,700,000đ
...
Cấp độ: 50
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
2,200,000đ
f12 1m15 . học 8stn dư 56my
Cấp độ: 115
Server: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
400,000đ
f12 13 . học 8 stn
Cấp độ: 59
Server: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
380,000đ
...
Cấp độ: 78
Server: Bokken
Class: Đao
TTGT: Không
110,000đ
f12 cả vk dư 28my
Cấp độ: 92
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
250,000đ
f12 cả vk 4m8 . dư 55my
Cấp độ: 70
Server: Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
200,000đ
...
Cấp độ: 60
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
520,000đ
full8 còn 8m yên
Cấp độ: 46
Server: Tone
Class: Kiếm
TTGT: Không
60,000đ
full8 còn 8m yên
Cấp độ: 46
Server: Tone
Class: Kiếm
TTGT: Không
60,000đ
vk10, đồ full8 8 sách
Cấp độ: 56
Server: Bokken
Class: Đao
TTGT: Không
90,000đ
mắt 3,vk tl9,găng+quần+giày+b ...
Cấp độ: 60
Server: Bokken
Class: Cung
TTGT: Không
1,000,000đ
vk11,5 món 10,3 món 8 còn 9m yê ...
Cấp độ: 72
Server: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
90,000đ
Kunai 83 vk+15 tinh luyện 7, găn ...
Cấp độ: 83
Server: Tone
Class: Kunai
TTGT: Không
750,000đ
Cung 74 mắt 3, vk+12 tinh luyện ...
Cấp độ: 74
Server: Shuriken & Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
900,000đ
TIÊU 90 VK+14, 4M14, 5M12, GĂNG T ...
Cấp độ: 90
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
520,000đ
...
Cấp độ: 130
Server: Katana
Class: Quạt
TTGT: Không
1,000,000đ
Kiếm 98 vk+13, 3m12, 49tr yên
Cấp độ: 98
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
300,000đ
Quạt 61 mắt 3, vk+14 tl5, full+ ...
Cấp độ: 61
Server: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
900,000đ