Tất cả
full8 còn 51m yên
Cấp độ: 80
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
90,000đ
vk15 f12 1m8 . học 8 stn
Cấp độ: 129
Server: Katana
Class: Đao
TTGT: Không
500,000đ
2m12 cả vk f14 . học max sách ...
Cấp độ: 117
Server: Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
500,000đ
kunai
Cấp độ: 42
Server: Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
250,000đ
tiêu
Cấp độ: 110
Server: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
400,000đ
tiêu
Cấp độ: 110
Server: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
400,000đ
tiêu
Cấp độ: 110
Server: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
700,000đ
tiêu
Cấp độ: 110
Server: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
400,000đ
f12 cả vk 1m10. học 8 stn dư ...
Cấp độ: 79
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
280,000đ
vk9 f10 . học 4 stn dư 40my
Cấp độ: 83
Server: Bokken
Class: Đao
TTGT: Không
100,000đ
cung
Cấp độ: 130
Server: Katana
Class: Cung
TTGT: Không
360,000đ
kiem 110 sv4 vk16 mcs sói tl9666 m ...
Cấp độ: 110
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
5,390,000đ
kim 59 sv1 vk14 còn 321m yên có ...
Cấp độ: 59
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
600,000đ
f12 cả vk 3m8 . học 5 stn
Cấp độ: 59
Server: Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
220,000đ
f12 cả vk 1m11 1m9 . học 8 stn ...
Cấp độ: 49
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
280,000đ
3m14 cả vk1m12 f8 . học 3 stn d ...
Cấp độ: 70
Server: Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
220,000đ
sx2sao 2cm 8 sách 6 bánh
Cấp độ: 69
Server: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
200,000đ
đao
Cấp độ: 78
Server: Katana
Class: Đao
TTGT: Không
230,000đ
kunai
Cấp độ: 94
Server: Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
270,000đ
quạt
Cấp độ: 130
Server: Katana
Class: Quạt
TTGT: Không
1,650,000đ