Tất cả
vk13 4m12 f14 . học 8 stn max ski ...
Cấp độ: 117
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
520,000đ
f12 cả vk . học max sách
Cấp độ: 81
Server: Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
270,000đ
cung 120 sv4 học 8stn 1skn sx lv1 ...
Cấp độ: 120
Server: Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
1,000,000đ
f12 cả vk 1m8 . học 8 stn . dư ...
Cấp độ: 70
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
300,000đ
học 8 stn dư 280 lượng
Cấp độ: 59
Server: Bokken
Class: Cung
TTGT: Không
225,000đ
học 8 stn dư 200my
Cấp độ: 70
Server: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
260,000đ
full12 3m8 . học 8 stn dư 50my
Cấp độ: 60
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
200,000đ
Kiếm 103 vk14 tl7 1m16 6m15 2m14 ...
Cấp độ: 103
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,700,000đ
học 3 stn
Cấp độ: 60
Server: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
150,000đ
kunnai 79 sv4 gần full mcs sói l ...
Cấp độ: 79
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
1,020,000đ
full12 cả vk 1m11 1m8 . học 8 s ...
Cấp độ: 87
Server: Katana
Class: Cung
TTGT: Không
280,000đ
4m14 full12 . max sách . sói 3 sa ...
Cấp độ: 97
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
520,000đ
Kiếm 103 vk14 tl7 4m15 4m14 1m12 ...
Cấp độ: 103
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,500,000đ
vk13 full12 4m8 . học 8 stn . só ...
Cấp độ: 81
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
220,000đ
full12 cả vk . max sách . sói 5 ...
Cấp độ: 70
Server: Bokken
Class: Cung
TTGT: Không
280,000đ
full14 cả vk 2m12 . siêu xe lv6 ...
Cấp độ: 90
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
500,000đ
...
Cấp độ: 69
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
220,000đ
vk14 full8
Cấp độ: 97
Server: Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
350,000đ
Kiếm 98 vk12 tl3 1m14 5m12 3m8 y ...
Cấp độ: 98
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
370,000đ
Kunai 99 vk14 full14 1m12 4m tl6 2m ...
Cấp độ: 99
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
1,350,000đ