Tất cả
găng tl6,bùa tl5,giày+quần tl4 ...
Cấp độ: 69
Server: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
410,000đ
như hình
Cấp độ: 59
Server: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
140,000đ
:sét 9x,găng tinh luyện 8,quầ ...
Cấp độ: 110
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,100,000đ
như hình
Cấp độ: 90
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
150,000đ
vk14 tinh luyện 6,mắt 2, 2 món ...
Cấp độ: 79
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
330,000đ
vk+găng tinh luyện 6,ngọc tinh ...
Cấp độ: 91
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
300,000đ
vk12,5 món 10,4 món 9
Cấp độ: 69
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
170,000đ
vk13 1m12 f8 dư 52my
Cấp độ: 69
Server: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
100,000đ
quạt full
Cấp độ: 76
Server: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
70,000đ
quạt buff vk8
Cấp độ: 76
Server: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
70,000đ
f12 cả vk . học 8 stn dư 15my
Cấp độ: 69
Server: Bokken
Class: Đao
TTGT: Không
200,000đ
sét 9x,vk tinh luyện 6,găng tin ...
Cấp độ: 110
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
555,000đ
kunai 103 sv2 vk16 mcs 8stn sx tl65 ...
Cấp độ: 103
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
1,420,000đ
tieu 70 sv3 vk mcs full tl 11 sách ...
Cấp độ: 70
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,440,000đ
kiem 90 sv5 full14 sói tl5544 12m ...
Cấp độ: 90
Server: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
650,000đ
tieu 110 sv1 vk mcs pt tieu 79 sói ...
Cấp độ: 110
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
2,770,000đ
quat 103 sv5 học 9 sách 4b sói ...
Cấp độ: 103
Server: Katana
Class: Quạt
TTGT: Không
6,650,000đ
kun ai 99 sv4 vk mcs sói tl6666 8s ...
Cấp độ: 99
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
1,500,000đ
kiem 68 sv4 gần full set mcs 133m ...
Cấp độ: 68
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
570,000đ
1 món 14, 11 bánh
Cấp độ: 113
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
220,000đ