Tất cả
tieu 42
Cấp độ: 42
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
150,000đ
full8 còn 57m yên
Cấp độ: 78
Server: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
90,000đ
tieu 103 sv4
Cấp độ: 103
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,300,000đ
tiêu 70 sv4 - còn 8m yên thôi n ...
Cấp độ: 70
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
160,000đ
full 8 còn 23m yên
Cấp độ: 79
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
90,000đ
full 8 còn 37m yên
Cấp độ: 80
Server: Shuriken & Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
90,000đ
vk8 còn 43m yên
Cấp độ: 76
Server: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
70,000đ
vk7 còn 44m yên
Cấp độ: 76
Server: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
70,000đ
vk7 còn 41m yên
Cấp độ: 76
Server: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
70,000đ
tieu 130 sv5 học 8stn 4 bbh sói ...
Cấp độ: 130
Server: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,940,000đ
kiếm 1tyr3 yên
Cấp độ: 130
Server: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
500,000đ
max buff
Cấp độ: 76
Server: Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
70,000đ
kiếm
Cấp độ: 69
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
250,000đ
cung
Cấp độ: 69
Server: Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
950,000đ
quạt
Cấp độ: 130
Server: Katana
Class: Quạt
TTGT: Không
340,000đ
kiếm
Cấp độ: 130
Server: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
500,000đ
kiếm
Cấp độ: 90
Server: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
280,000đ
kiếm
Cấp độ: 70
Server: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
200,000đ
kiếm
Cấp độ: 67
Server: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
250,000đ
kunai
Cấp độ: 42
Server: Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
100,000đ