Tất cả
Tiêu 103 vk14 tl7 full15 còn 298 ...
Cấp độ: 103
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
2,000,000đ
2m12 cả vk 1m11 1m10 f8 . học 8 ...
Cấp độ: 59
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
200,000đ
f12 cả vk . học max sách dư 1 ...
Cấp độ: 59
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
500,000đ
3m12 cả vk 1m11 2m10 f8
Cấp độ: 82
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
110,000đ
vk14 3m12 f8 học 8 stn dư 9my
Cấp độ: 78
Server: Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
300,000đ
3m12 cả vk 3m14 2m10 2m8 . học ...
Cấp độ: 70
Server: Katana
Class: Cung
TTGT: Không
230,000đ
...
Cấp độ: 70
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
300,000đ
Kunai 130 còn 700m yên
Cấp độ: 130
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
2,000,000đ
Kunai
Cấp độ: 130
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
2,000,000đ
vk13 f12 2m8 . học 8 stn dư 106m ...
Cấp độ: 60
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
330,000đ
f12 cả vk 3m8 . đang làm nv65 d ...
Cấp độ: 100
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
250,000đ
vk13 1m12 f8 . học 8 stn
Cấp độ: 70
Server: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
200,000đ
4m13 cả vk 4m14 2m12 . học max ...
Cấp độ: 93
Server: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
330,000đ
cung 42 sv2 học 8stn 1b sói tl66 ...
Cấp độ: 42
Server: Shuriken & Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
750,000đ
TTGT cấp 16 vk14 full15 1m14 sx ...
Cấp độ: 130
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,900,000đ
tieu 115 sv4 học 8stn max skil10x
Cấp độ: 115
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
920,000đ
f12 cả vk . max sách
Cấp độ: 115
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
470,000đ
Tiêu 79 mắt 2, vk+12 tl6, găng ...
Cấp độ: 79
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
500,000đ
f12 cả vk . max sách dư 30my
Cấp độ: 83
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
220,000đ
Kunai 50 vk mcs+12 tinh luyện 8, ...
Cấp độ: 50
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
500,000đ