Tất cả
kiem 103 sv1
Cấp độ: 103
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
850,000đ
ttgt sv4 cấp 25 có ntgt c5 - vk1 ...
Cấp độ: 130
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT:
3,200,000đ
...
Cấp độ: 60
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
260,000đ
f8 cả vk 1m12
Cấp độ: 70
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
100,000đ
3m8 cả vk 1m12 f10 . có vk 8x+12
Cấp độ: 78
Server: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
100,000đ
f12 cả vk học 8 stn . dư 9my
Cấp độ: 60
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
220,000đ
vk13 4m14 f12 . học max sách dư ...
Cấp độ: 113
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
520,000đ
2m12 cả vk f8 học 8 stn dư 31m ...
Cấp độ: 41
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
150,000đ
kiem sv1 vk tl5 - găng tl4 - yy3 -
Cấp độ: 103
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
400,000đ
kiem 98 sv4
Cấp độ: 98
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
240,000đ
kunai 59 sv1
Cấp độ: 59
Server: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
780,000đ
tiêu 103 sv23 full 14
Cấp độ: 103
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,490,000đ
tiêu sv4 thông tin như ảnh
Cấp độ: 115
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,590,000đ
kiem 130
Cấp độ: 130
Server: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
670,000đ
tieu 90 sv4
Cấp độ: 90
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
340,000đ
set 9x,vk+găng+ngoc tl5,3 món 14, ...
Cấp độ: 125
Server: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
780,000đ
Kunai 50 vk+12 tl6,, full +12, găn ...
Cấp độ: 50
Server: Tone
Class: Kunai
TTGT: Không
700,000đ
2m12 cả vk 2m11 2m10 f9 . học 8 ...
Cấp độ: 72
Server: Sanzu
Class: Tiêu
TTGT: Không
130,000đ
f12 cả vk 2m15 . học 8 stn
Cấp độ: 84
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
350,000đ
2m12 cả vk f8 . học 8 stn dư 1 ...
Cấp độ: 76
Server: Sanzu
Class: Kiếm
TTGT: Không
130,000đ