Tất cả
tiêu lv110 vk16 10 bánh bh 4 viê ...
Cấp độ: 110
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
2,777,000đ
tiêu lv70 vk bùa +16 tbs 6666 10 ...
Cấp độ: 70
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
2,777,000đ
...
Cấp độ: 80
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,222,000đ
quat 70 sv2 vk mcs 11 sách 8 bánh ...
Cấp độ: 70
Server: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
1,550,000đ
tieu 99 sv1 sói tl3544 11 sách 73 ...
Cấp độ: 99
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
2,200,000đ
kunai 50 sv2 vk14 mcs sói tl2665 1 ...
Cấp độ: 50
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
1,100,000đ
tieu 130 sv5 5m14 11 sách sói tl4 ...
Cấp độ: 130
Server: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
830,000đ
kiem 90 sv2 vk14 mcs 5m14 8stn 88m ...
Cấp độ: 90
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
600,000đ
kunai 90 sv2 vk16 mcs 8stn 20 bánh ...
Cấp độ: 90
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
4,300,000đ
kiem 99 sv4 10bbh 8stn sx tl6666 31 ...
Cấp độ: 99
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,150,000đ
kiem 99 sv5 yoroi tl7 vk16 mcs sx t ...
Cấp độ: 99
Server: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
3,000,000đ
...
Cấp độ: 59
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
300,000đ
quạt lv111 sói sx 5*
Cấp độ: 111
Server: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
300,000đ
kiếm lv90 vk16 phân thân tiêu ...
Cấp độ: 90
Server: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
2,777,000đ
tiêu lv99 vk16 1 sói 1 xe 5* pt k ...
Cấp độ: 99
Server: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
2,888,000đ
tieu 70 sv5 vk14 mcs 8stn 1skn sói ...
Cấp độ: 70
Server: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
760,000đ
tieu 70 sv5 sx tl2424 11 sách
Cấp độ: 70
Server: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
830,000đ
kunai 114 sv2 vk14 mcs sói tl1541 ...
Cấp độ: 114
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
600,000đ
tieu 125 sv7 sx tl4544 118m yên ma ...
Cấp độ: 125
Server: Sanzu
Class: Tiêu
TTGT: Không
550,000đ
quat 79 sv5 vk mcs 2m16 sx tl5655 9 ...
Cấp độ: 79
Server: Katana
Class: Quạt
TTGT: Không
1,650,000đ