Tất cả
cung 69 sv2 vk mcs học 8stn 2skn ...
Cấp độ: 69
Server: Shuriken & Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
880,000đ
tieu 103 sv2 sx lv100 5sao tl7776 h ...
Cấp độ: 103
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
4,200,000đ
kunai 130 sv3 sx lv100 5sao tl6644 ...
Cấp độ: 130
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
1,750,000đ
tieu 130 sv2 học 11 sách 1b sx l ...
Cấp độ: 130
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,110,000đ
quạt lv60 full 12 13
Cấp độ: 60
Server: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
500,000đ
kiem 70 sv1 ngọc sll học 11 sá ...
Cấp độ: 70
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
2,270,000đ
...
Cấp độ: 98
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
550,000đ
kiem 70 sv3 học 8stn sx lv100 tl6 ...
Cấp độ: 70
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
630,000đ
...
Cấp độ: 70
Server: Bokken
Class: Cung
TTGT: Không
1,460,000đ
...
Cấp độ: 130
Server: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
650,000đ
quạt 124 sv3 yoroi tl5 sx lv100 t ...
Cấp độ: 124
Server: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
580,000đ
kiem 130 sv2 4m16 max skil910x còn ...
Cấp độ: 130
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
2,020,000đ
kiem 130 sv4 vk16 mcs xe lv100 5sa ...
Cấp độ: 130
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,830,000đ
kunai 130 sv2 vk mcs 11mtl9 còn 22 ...
Cấp độ: 130
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
4,330,000đ
kiem 99 sv2 bùa 16 vk mcs học 11 ...
Cấp độ: 99
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,330,000đ
tieu 124 sv3 học 8stn sx lv100 5s ...
Cấp độ: 124
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
960,000đ
kunai 70 sv2 học 8stn sói lv100 ...
Cấp độ: 70
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
700,000đ
tiêu lv114
Cấp độ: 114
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,300,000đ
f12 cả vk 1m16 3m14 . yoroi tl5 . ...
Cấp độ: 70
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
600,000đ
tiêu lv70
Cấp độ: 70
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
360,000đ