Tất cả
kunai lv90 vk14 mắt 4 max sách b ...
Cấp độ: 90
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
1,000,000đ
quạt lv98 vk14 sói cs víp
Cấp độ: 98
Server: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
555,000đ
đao lv130 full 14
Cấp độ: 130
Server: Bokken
Class: Đao
TTGT: Không
1,555,000đ
kunai lv80 vk12
Cấp độ: 80
Server: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
333,000đ
tiêu lv106 sói cs víp 5 bánh 32 ...
Cấp độ: 106
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
444,000đ
4m13 cả vk 1m12 3m14 2m15 . học ...
Cấp độ: 122
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
630,000đ
đao lv69 full 14 mắt 4 12 bánh ...
Cấp độ: 69
Server: Bokken
Class: Đao
TTGT: Không
1,666,000đ
tiêu lv130 gần full 14
Cấp độ: 130
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
777,000đ
f12 cả vk . dư 437my max sách
Cấp độ: 50
Server: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
600,000đ
tieu 110 sv4 học 8stn sói tl4433 ...
Cấp độ: 110
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
900,000đ
tieu 98 sv4 có cải trang sx tl99 ...
Cấp độ: 98
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
8,300,000đ
quat 69 sv4 vk mcs học 11 sách 1 ...
Cấp độ: 69
Server: Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
690,000đ
tieu 103 sv4 sói tl6554 học 8stn ...
Cấp độ: 103
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,720,000đ
tieu 121 sv4 vk mcs học 8stn sx t ...
Cấp độ: 121
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
820,000đ
kunai 90 sv1 vk mcs học 8stn 3 bb ...
Cấp độ: 90
Server: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
2,100,000đ
dao 59 sv2 sói tl4222 còn 34m yê ...
Cấp độ: 59
Server: Shuriken & Tessen
Class: Đao
TTGT: Không
630,000đ
dao 130 sv4 vk mcs 4m16 học 8stn ...
Cấp độ: 130
Server: Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
2,600,000đ
cung 50 sv1 trau tl3332 còn 5m yê ...
Cấp độ: 50
Server: Bokken
Class: Cung
TTGT: Không
580,000đ
kiem 130 sv4 vk16 mcs xe tl6664 cò ...
Cấp độ: 130
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,890,000đ
tieu 90 sv5 7mtl9 sx tl9877 còn 20 ...
Cấp độ: 90
Server: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
4,040,000đ