Tất cả
quạt lv130 gang tay tl9
Cấp độ: 130
Server: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
750,000đ
tiêu lv70 vk14
Cấp độ: 70
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
300,000đ
tiêu lv79 2 món +16 1 tỷ 1 yên
Cấp độ: 79
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,500,000đ
tieu 110 sv1 3m16 sói lv100 5sao t ...
Cấp độ: 110
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,850,000đ
kuani 126 sv2 học 10b bh 8stn max ...
Cấp độ: 126
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
1,500,000đ
kiem 103 sv2 vk mcs học 8stn sói ...
Cấp độ: 103
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
600,000đ
dao 70 sv1 vk mcs sói lv100 5sao t ...
Cấp độ: 70
Server: Bokken
Class: Đao
TTGT: Không
1,670,000đ
cung 50 sv2 vk14 học max sách ma ...
Cấp độ: 50
Server: Shuriken & Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
1,000,000đ
...
Cấp độ: 70
Server: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
670,000đ
tieu 115 sv3 học 8stn max skil910 ...
Cấp độ: 115
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
970,000đ
tieu 110 sv3 bội 16 học 8stn 2s ...
Cấp độ: 110
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,000,000đ
quạt 107 sv4 vk14 học 8stn 1skn ...
Cấp độ: 107
Server: Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
550,000đ
tieu 90 sv3 học 8stn sói lv100 5 ...
Cấp độ: 90
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
800,000đ
dao 130 sv2 vk16 mcs pt tieu 89 vk ...
Cấp độ: 130
Server: Shuriken & Tessen
Class: Đao
TTGT: Không
2,600,000đ
tieu 110 sv3 2m16 sói lv100 5sao t ...
Cấp độ: 110
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,500,000đ
kiem 115 sv3 sói lv100 5sao tl3666 ...
Cấp độ: 115
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
770,000đ
quat 118 sv4 8mtl9 học 11 sách 1 ...
Cấp độ: 118
Server: Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
2,270,000đ
Tiêu 90 sv1 , sói 5sao 2cm , full ...
Cấp độ: 90
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
666,666đ
full14 cả vk 1m16 . gt yoroi tl9 ...
Cấp độ: 130
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,500,000đ
tieu 90 sv1 học 8stn 2skn sx lv10 ...
Cấp độ: 90
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
550,000đ