Tất cả
cung 110 sv7 vk14 mcs học 10 sác ...
Cấp độ: 110
Server: Sanzu
Class: Cung
TTGT: Không
740,000đ
tieu 99 sv3 học 8stn sx tl7444
Cấp độ: 99
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,350,000đ
tiue 99 sv5 vk16 sx tl2544 max skil ...
Cấp độ: 99
Server: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
2,220,000đ
tieu 99 sv4 học 11 sách 6 bánh ...
Cấp độ: 99
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,160,000đ
tieu 98 sv4 vk mcs max sách bánh ...
Cấp độ: 98
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT:
9,220,000đ
quat 130 sv3 sói tl9988 max skil91 ...
Cấp độ: 130
Server: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
5,000,000đ
tieu 59 sv2 sói tl7666 set mcs
Cấp độ: 59
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
3,100,000đ
...
Cấp độ: 130
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,720,000đ
dao 90 sv1 vk16 mcs sói tl7654 cò ...
Cấp độ: 90
Server: Bokken
Class: Đao
TTGT: Không
4,660,000đ
quạt lv110 vk15
Cấp độ: 110
Server: Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
500,000đ
kiem 58 sv2 học 8stn sói tl6555 ...
Cấp độ: 58
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,600,000đ
kiem 69 sv4 vk mcs học 8stn 2skn ...
Cấp độ: 69
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
600,000đ
kiem 60 sv3 gần full set mcs sói ...
Cấp độ: 60
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
4,050,000đ
tieu 79 sv1 học 11 sách sx tl666 ...
Cấp độ: 79
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,000,000đ
kunai 50 sv1 gần full set mcs só ...
Cấp độ: 50
Server: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
700,000đ
kunai 90 sv1 vk mcs học 8stn sói ...
Cấp độ: 90
Server: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
1,830,000đ
cung 50 sv1 học 11 sách sói tl6 ...
Cấp độ: 50
Server: Bokken
Class: Cung
TTGT: Không
970,000đ
tieu 70 sv2 vk mcs học 11 sách c ...
Cấp độ: 70
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,530,000đ
kunai lv110 4 món +16 mắt 2 tbs ...
Cấp độ: 110
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
2,222,000đ
tiêu lv102 gần full12
Cấp độ: 102
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
333,000đ