Tất cả
kiem 60 sv1 gần full set mcs họ ...
Cấp độ: 60
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
2,300,000đ
...
Cấp độ: 130
Server: Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
1,770,000đ
kiem 117 sv4 vk mcs học 8stn sx t ...
Cấp độ: 117
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
690,000đ
tieu 99 sv2 học 8stn sói tl6332
Cấp độ: 99
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
740,000đ
tieu 98 sv4 học 8stn sói tl4444 ...
Cấp độ: 98
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,320,000đ
tieu 130 sv1 học 8stn 1skn sx lv1 ...
Cấp độ: 130
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,170,000đ
tiue 98 sv2 vk mcs có sx 5sao còn ...
Cấp độ: 98
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
9,670,000đ
tiêu lv113 9 món +14 full tl max ...
Cấp độ: 113
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
840,000đ
vk14 f15 . max sách 10 bánh băng ...
Cấp độ: 130
Server: Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
700,000đ
5m13 cả vk 4m12 1m14 . học max ...
Cấp độ: 118
Server: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
570,000đ
tiêu lv70 full 14 full tinh luyệ ...
Cấp độ: 70
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,500,000đ
tiêu lv98 vk16 tbs 6666
Cấp độ: 98
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
3,000,000đ
quạt vl100 vk13
Cấp độ: 100
Server: Katana
Class: Quạt
TTGT: Không
330,000đ
kunai lv115 vk14 còn rất nhiều ...
Cấp độ: 115
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
940,000đ
kiếm lv92 vk12
Cấp độ: 93
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
300,000đ
kunai lv80 vk16 4 món +16 tbx 6766 ...
Cấp độ: 80
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
3,200,000đ
quạt lv117 full 15 tbs 6666
Cấp độ: 117
Server: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
1,400,000đ
đao lv59 8 món +14 mắt 2
Cấp độ: 59
Server: Katana
Class: Đao
TTGT: Không
830,000đ
tiêu lv90 full 14 15 mắt 3 tbx77 ...
Cấp độ: 90
Server: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
3,000,000đ
tieu 69 sv1 nic 1 nv, đã có yoro ...
Cấp độ: 69
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,460,000đ