Tất cả
kunai lv50 vk14 mắt 2 có dơi đ ...
Cấp độ: 50
Server: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
620,000đ
kiếm lv130 gần full 14 mắt 3 ...
Cấp độ: 130
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,222,000đ
kiếm lv70 gần full 14 mắt 2
Cấp độ: 70
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,000,000đ
cung lv80 vk14 mắt 2 sói 5* 2cm ...
Cấp độ: 80
Server: Shuriken & Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
555,000đ
kunai 99 sv1 pt tieu 65 mắt 4 sx ...
Cấp độ: 99
Server: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
2,150,000đ
quat 59 sv2 vk mcs sói tl625 max s ...
Cấp độ: 59
Server: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
1,440,000đ
...
Cấp độ: 90
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
1,880,000đ
kunai 90 sv3 vk mcs sói tl4444 10 ...
Cấp độ: 90
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
680,000đ
kiếm lv80 gần full 14 mắt 3
Cấp độ: 80
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
900,000đ
kiếm lv99 full 14 mắt 3
Cấp độ: 99
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,444,000đ
quat 120 sv3 vk16 học 11 sách sx ...
Cấp độ: 120
Server: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
1,550,000đ
quạt 130 sv3 học 11 sách sx lv ...
Cấp độ: 130
Server: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
1,350,000đ
quạt lv98 vk14
Cấp độ: 98
Server: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
400,000đ
tieu 70 sv2 8stn 1skn xe tl543 40m ...
Cấp độ: 70
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
550,000đ
kunai 49 sv2 sói tl5666 8stn 62m y ...
Cấp độ: 49
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
570,000đ
kiem 80 sv6 sói tl5655 8stn 12 bá ...
Cấp độ: 80
Server: Tone
Class: Kiếm
TTGT: Không
2,600,000đ
kuani 130 sv1 vk mcs 11 sách 6bbh ...
Cấp độ: 130
Server: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
1,100,000đ
keim 59 sv4 nic 1nv 11 sách 6bbh 2 ...
Cấp độ: 59
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,600,000đ
tieu 70 sv2 11 sách sói tl5555 20 ...
Cấp độ: 70
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,420,000đ
tiêu lv70 vk16 full 14 mắt 4 tbs ...
Cấp độ: 70
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
2,222,000đ