Tất cả
kiem 79 sv1 vk mcs sói lv100 5sao ...
Cấp độ: 79
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,330,000đ
quat 120 sv3 vk16 học 11 sách sx ...
Cấp độ: 120
Server: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
2,100,000đ
kunai 80 sv5 full tl vk14 học 8st ...
Cấp độ: 80
Server: Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
870,000đ
tieu 98 sv3 học 8stn sói lv100 5 ...
Cấp độ: 98
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
720,000đ
cung lv86
Cấp độ: 86
Server: Katana
Class: Cung
TTGT: Không
300,000đ
kunai lv42 tbs 1989
Cấp độ: 42
Server: Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
1,330,000đ
quạt lv70 mắt 3 tbs 6666 nhiề ...
Cấp độ: 70
Server: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
1,800,000đ
full14 cả vk . vk 5x set 6x . vk ...
Cấp độ: 70
Server: Bokken
Class: Cung
TTGT: Không
670,000đ
đao lv74
Cấp độ: 74
Server: Bokken
Class: Đao
TTGT: Không
310,000đ
full12 .vk9 gt8 bùa8 giay8 nhan6 b ...
Cấp độ: 49
Server: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
1,200,000đ
tiêu lv75 vk14
Cấp độ: 75
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
550,000đ
quạt lv98 pt kiếm lv85 còn hơ ...
Cấp độ: 98
Server: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
440,000đ
tiêu lv123 vk14 tbs 9999
Cấp độ: 123
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
2,000,000đ
kiếm lv83 hơn 300m yên
Cấp độ: 83
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
270,000đ
cung lv111
Cấp độ: 111
Server: Shuriken & Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
660,000đ
kiếm lv 103 có mắt 2
Cấp độ: 103
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
700,000đ
...
Cấp độ: 80
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
670,000đ
quạt lv125 9 món 14 full12
Cấp độ: 125
Server: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
780,000đ
tiêu lv130 2 món +16 full 14
Cấp độ: 130
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
940,000đ
tiêu lv130 vk14 gang tay+16
Cấp độ: 130
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
820,000đ