Tất cả
kiếm lv99
Cấp độ: 99
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
450,000đ
tiêu lv65 vk12 tl6
Cấp độ: 65
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
300,000đ
tiêu lv98 9 món +14 mắt 3
Cấp độ: 98
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,400,000đ
tieu 60 sv4 full set mcs sói tl998 ...
Cấp độ: 60
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
6,900,000đ
tieu 103 sv4 vk16 học 8stn còn 1 ...
Cấp độ: 103
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
2,940,000đ
kunai 60 sv4 vk mcs sói tl6666 cò ...
Cấp độ: 60
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
1,720,000đ
dao 99 sv4 vk mcs học 8stn sói t ...
Cấp độ: 99
Server: Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
1,950,000đ
kiem 115 sv1 sx tl6655 max skill910 ...
Cấp độ: 115
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,170,000đ
kuani 98 sv3 yoroi tl5 sói tl431 c ...
Cấp độ: 98
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
870,000đ
tieu 98 sv5 vk14 sx tl32
Cấp độ: 98
Server: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
610,000đ
kiem 90 sv6 vk mcs sx tl6664 học ...
Cấp độ: 90
Server: Tone
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,800,000đ
quạt 79 sv1 vk14 mcs học 11 sá ...
Cấp độ: 79
Server: Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
1,030,000đ
tieu 98 sv1 set mcs sx tl9999 còn ...
Cấp độ: 98
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
4,440,000đ
...
Cấp độ: 70
Server: Tone
Class: Kunai
TTGT:
640,000đ
kiem 99 sv1 vk mcs sói lv100 5sao ...
Cấp độ: 99
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT:
2,500,000đ
tieu 103 sv1 học 8stn 2skn sx tl6 ...
Cấp độ: 103
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
2,000,000đ
dao 59 sv2 vk mcs sói tl6555 học ...
Cấp độ: 59
Server: Shuriken & Tessen
Class: Đao
TTGT: Không
620,000đ
tieu 130 sv2 max sách bánh sói t ...
Cấp độ: 130
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
2,220,000đ
kunai 90 sv2 vk mcs học 8stn sói ...
Cấp độ: 90
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
2,130,000đ
kunai 130 sv1 vk14 sx tl6666 còn 6 ...
Cấp độ: 130
Server: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
1,130,000đ