Tất cả
tieu 99 sv4 học 8stn sx lv100 tl1 ...
Cấp độ: 99
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
600,000đ
tiêu lv70 vk13
Cấp độ: 70
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
330,000đ
tieu 130 sv5 sx lv100 5sao tl6664 m ...
Cấp độ: 130
Server: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,300,000đ
cung 79 sv4 học 8stn sói lv100 5 ...
Cấp độ: 79
Server: Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
650,000đ
tieu 125 sv1 7mtl9 sói lv100 5sao ...
Cấp độ: 125
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
3,000,000đ
tieu 103 sv2 sói tl6544 học 8stn ...
Cấp độ: 103
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,220,000đ
tieu 90 sv3 học 8stn 2skn sói lv ...
Cấp độ: 90
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,150,000đ
kunai 98 sv5 yoroi tl5 vk mcs học ...
Cấp độ: 98
Server: Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
550,000đ
kunai 60 sv1 vk4 mcs học 11 sách ...
Cấp độ: 60
Server: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
640,000đ
quạt 103 sv3 vk14 sói lv100 5sao ...
Cấp độ: 103
Server: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
950,000đ
...
Cấp độ: 123
Server: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
330,000đ
tieu 130 sv5 bùa tl4 vk+gt+yori tl ...
Cấp độ: 130
Server: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
440,000đ
cung 79 sv2 vk14 mcs học 11 sách ...
Cấp độ: 79
Server: Shuriken & Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
560,000đ
kiem 70 sv4 vk14 mcs học 8stn sx ...
Cấp độ: 70
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,100,000đ
cung 115 sv1 sói lv100 5sao tl7867 ...
Cấp độ: 115
Server: Bokken
Class: Cung
TTGT: Không
1,100,000đ
tieu 103 sv4 học 8stn 1skn 1b só ...
Cấp độ: 103
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,280,000đ
dao 103 sv4 vk mcs học 8stn sói ...
Cấp độ: 103
Server: Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
720,000đ
cung 115 sv3 sx lv100 5sao tl3645 m ...
Cấp độ: 115
Server: Shuriken & Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
780,000đ
kunai 113 sv2 vk mcs học 8stn 2b ...
Cấp độ: 113
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
970,000đ
tieu 115 sv3 3m16 sx lv100 5sao tl5 ...
Cấp độ: 115
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,550,000đ