Tất cả
dao 130 sv1 sx tl6665 còn 51m yên ...
Cấp độ: 130
Server: Bokken
Class: Đao
TTGT: Không
830,000đ
tieu 79 sv2 vk mcs học 11 sách 6 ...
Cấp độ: 79
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
950,000đ
quạt lv70 vk12 mắt 2 sói ngon ...
Cấp độ: 70
Server: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
444,000đ
đao lv49 gần full 12 19 bánh
Cấp độ: 49
Server: Bokken
Class: Đao
TTGT: Không
555,000đ
kiếm lv108 full 12 14
Cấp độ: 108
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
622,000đ
tieu 99 sv3 vk mcs học 8stn 1skn ...
Cấp độ: 99
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,300,000đ
tieu 103 sv2 sx tl6653 còn 58m yê ...
Cấp độ: 103
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
880,000đ
tieu 127 sv1 sx tl6663 còn 45m yê ...
Cấp độ: 127
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,000,000đ
kunai 49 sv5 vk mcs học 8stn 2b s ...
Cấp độ: 49
Server: Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
550,000đ
tieu 104 sv1 học 11 sách 2b sx t ...
Cấp độ: 104
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
820,000đ
cung 70 sv4 sói tl5443 max sách b ...
Cấp độ: 70
Server: Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
1,000,000đ
dao 99 sv4 còn 45m yên
Cấp độ: 99
Server: Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
650,000đ
tieu 114 sv1 sx tl7777 còn 82m yê ...
Cấp độ: 114
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,100,000đ
tiêu lv50 mắt 2 100m yên
Cấp độ: 50
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
444,000đ
tiêu lv92 full 12 sx 5* cs ngon
Cấp độ: 92
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
444,000đ
quạt lv130 vk16 ttgt cấp 26 ntg ...
Cấp độ: 130
Server: Bokken
Class: Quạt
TTGT:
4,000,000đ
quạt lv59 full14 mắt 4 tbs 6966 ...
Cấp độ: 59
Server: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
3,333,333đ
tiêu lv70 vk13
Cấp độ: 70
Server: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
300,000đ
kunai lv60
Cấp độ: 60
Server: Katana
Class: Đao
TTGT: Không
400,000đ
tieu 121 sv3 vk14 học 11 sách 1b ...
Cấp độ: 121
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
570,000đ