Tất cả
cung 60 sv4 vk mcs sói lv100 5sao ...
Cấp độ: 60
Server: Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
1,220,000đ
tieu 129 sv5 yoroi tl6 học 8stn s ...
Cấp độ: 129
Server: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
770,000đ
...
Cấp độ: 90
Server: Shuriken & Tessen
Class: Cung
TTGT:
1,500,000đ
full14 cả vk 2m12 . gt vk bội q ...
Cấp độ: 110
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
800,000đ
quat 120 sv3 vk16 học 11 sách sx ...
Cấp độ: 120
Server: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
2,100,000đ
đao lv74
Cấp độ: 74
Server: Bokken
Class: Đao
TTGT: Không
310,000đ
...
Cấp độ: 80
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
670,000đ
tieu 110 sv3 bội 16 học 8stn 2s ...
Cấp độ: 110
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,000,000đ
...
Cấp độ: 126
Server: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
960,000đ
tieu 127 sv2 học 11 sách 6 bánh ...
Cấp độ: 127
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,270,000đ
full14 cả vk . vk 9x set 6x . gt ...
Cấp độ: 108
Server: Shuriken & Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
650,000đ
...
Cấp độ: 103
Server: Shuriken & Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
1,300,000đ
tieu 117 sv3 học 8stn sói lv100 ...
Cấp độ: 117
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,160,000đ
tieu 90 sv4 học 8stn 1skn sx lv10 ...
Cấp độ: 90
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
910,000đ
kiem 122 sv5 vk tl6 gt tl5 yoroi tl ...
Cấp độ: 122
Server: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
780,000đ
full14 cả vk 3m12 . gt vk bùa tl ...
Cấp độ: 106
Server: Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
562,500đ
full14 cả vk 1m12 . vk 9x set 6x ...
Cấp độ: 98
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
525,000đ
2m15 cả vk full14 . gt vk tl6 ful ...
Cấp độ: 119
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
750,000đ
full14 cả vk 1m12 . set 7x vk 9x ...
Cấp độ: 97
Server: Shuriken & Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
637,500đ
full14 cả vk 2m15 . gt vk giày b ...
Cấp độ: 103
Server: Shuriken & Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
1,050,000đ