Tất cả
cung 104 sv4 học 8stn 8b sói tl6 ...
Cấp độ: 104
Server: Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
1,720,000đ
dao 90 sv4 vk14 mcs sx tl6666 họ ...
Cấp độ: 90
Server: Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
1,200,000đ
tieu 130 sv3 vk14 mcs học 11 sác ...
Cấp độ: 130
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
940,000đ
tieu 98 sv5 sói tl6666 còn 416m y ...
Cấp độ: 98
Server: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
870,000đ
quạt 130 sv3 yoroi tl5 max sách ...
Cấp độ: 130
Server: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
670,000đ
dao 70 sv2 vk14 full set mcs sx tl6 ...
Cấp độ: 70
Server: Shuriken & Tessen
Class: Đao
TTGT: Không
1,430,000đ
2m14 cả vk 2m12 f15 . rương có ...
Cấp độ: 82
Server: Bokken
Class: Cung
TTGT: Không
770,000đ
tiêu lv110 8 món +14
Cấp độ: 110
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,060,000đ
tieu 60 sv2 vk mcs học 8stn 1skn ...
Cấp độ: 60
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
720,000đ
tieu 70 sv5 vk mcs học 11 sách s ...
Cấp độ: 70
Server: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
710,000đ
tieu 79 sv1 vk14 mcs sx tl4443 còn ...
Cấp độ: 79
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
550,000đ
dao 130 sv2 vk mcs học 11 sách s ...
Cấp độ: 130
Server: Shuriken & Tessen
Class: Đao
TTGT: Không
1,440,000đ
...
Cấp độ: 103
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
2,040,000đ
kunai 59 sv4 sói tl7666 còn 260m ...
Cấp độ: 59
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
1,440,000đ
...
Cấp độ: 59
Server: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
690,000đ
kiem 61 sv5 học 8stn 1b sx tl6432 ...
Cấp độ: 61
Server: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
550,000đ
tieu 110 sv4 full14 học 8stn sói ...
Cấp độ: 110
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,160,000đ
tieu 79 sv2 vk14 mcs học 11 sách ...
Cấp độ: 79
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
610,000đ
kiem 118 sv1 vk mcs học 8stn sx t ...
Cấp độ: 118
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,830,000đ
kiem 67 sv1 học 8stn trâu tl4442
Cấp độ: 67
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
550,000đ