Tất cả
cung 90 sv1 vk mcs sói tl6969 max ...
Cấp độ: 90
Server: Bokken
Class: Cung
TTGT: Không
3,150,000đ
Kiếm kv90 gần full14
Cấp độ: 90
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
777,000đ
tiêu lv70 full 14 15 mắt 4
Cấp độ: 70
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,333,300đ
kunai 50 sv2 vk14 8stn 928m yên
Cấp độ: 50
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
500,000đ
tieu 99 sv3 8stn sói tl2544 133m y ...
Cấp độ: 99
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
650,000đ
tieu 79 sv4 vk mcs 11 sách 15 bán ...
Cấp độ: 79
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,500,000đ
kunai 103 sv1 vk mcs 11 sách 10bbh ...
Cấp độ: 103
Server: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
1,250,000đ
tieu 70 sv1 vk mcs sói tl5646 35m ...
Cấp độ: 70
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,600,000đ
kiếm lv90 full 14 2 món +16 mắ ...
Cấp độ: 90
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,555,000đ
quạt lv70 full 14 mắt 4 max bá ...
Cấp độ: 70
Server: Katana
Class: Quạt
TTGT: Không
1,400,000đ
kiếm lv69 vk14 mắt 3
Cấp độ: 69
Server: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
333,000đ
...
Cấp độ: 59
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,444,000đ
kunai lv130 vk12 pt tiêu lv105 vk1 ...
Cấp độ: 130
Server: Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
888,000đ
tiêu lv59 full 14 mắt 3
Cấp độ: 59
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,333,000đ
tieu 119 sv4 set 14 8stn sói tl565 ...
Cấp độ: 119
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
880,000đ
tieu 110 sv2 vk16 11 sách sx tl677 ...
Cấp độ: 110
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
3,200,000đ
kiem 110 sv2 vk mcs 11 sách 10bbh ...
Cấp độ: 110
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
6,600,000đ
kiem 90 sv1 all thông tin như hì ...
Cấp độ: 90
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
340,000đ
...
Cấp độ: 59
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,444,000đ
tiêu lv70 vk14 sói 5* 2 cm tc né
Cấp độ: 70
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
666,000đ