Tất cả
tieu 124 sv4 học 8stn sx lv100 5s ...
Cấp độ: 124
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
2,630,000đ
f14 cả vk bùa 16 dư 1 tỷ yên ...
Cấp độ: 90
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
3,500,000đ
kunai 90 sv1 vk mcs học 8stn sói ...
Cấp độ: 90
Server: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
1,740,000đ
tieu 130 sv5 bùa tl4 vk+gt+yori tl ...
Cấp độ: 130
Server: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
720,000đ
kunai 128 sv2 sói lv100 5sao tl665 ...
Cấp độ: 128
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
1,800,000đ
...
Cấp độ: 130
Server: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
610,000đ
f16 cả vk . học 8 stn khảm 4v ...
Cấp độ: 99
Server: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
11,500,000đ
quạt lv70 max sách bánh tbs 666 ...
Cấp độ: 70
Server: Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
1,220,000đ
f14 cả vk 3m12 . học 8 stn dư ...
Cấp độ: 69
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
750,000đ
kiem 98 sv2 vk mcs học 8stn sói ...
Cấp độ: 98
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,000,000đ
cung 79 sv2 vk14 mcs học 11 sách ...
Cấp độ: 79
Server: Shuriken & Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
770,000đ
kiem 130 sv5 học 8stn 10 bánh bh ...
Cấp độ: 130
Server: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,380,000đ
...
Cấp độ: 80
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,270,000đ
kunai 80 sv5 vk14 học 8stn 1skn s ...
Cấp độ: 80
Server: Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
860,000đ
kiem 70 sv4 vk14 mcs học 8stn sx ...
Cấp độ: 70
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,350,000đ
cung 49 sv1 vk mcs còn 143m yên
Cấp độ: 49
Server: Bokken
Class: Cung
TTGT: Không
1,100,000đ
cung 115 sv1 sói lv100 5sao tl7867 ...
Cấp độ: 115
Server: Bokken
Class: Cung
TTGT: Không
1,530,000đ
tieu 103 sv4 học 8stn 1skn 1b só ...
Cấp độ: 103
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,750,000đ
dao 103 sv4 vk mcs học 8stn sói ...
Cấp độ: 103
Server: Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
1,100,000đ
tieu 99 sv3 học 11 sách sx lv100 ...
Cấp độ: 99
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
820,000đ