Tất cả
đao lv79 mắt 2 có nón +12 trog ...
Cấp độ: 78
Server: Bokken
Class: Đao
TTGT: Không
550,000đ
Kiếm lv70 full12 13 mắt 2
Cấp độ: 70
Server: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
500,000đ
kunai lv49 vk tl 9
Cấp độ: 49
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
835,000đ
quạt lv130 7 món +14 max sách 5 ...
Cấp độ: 130
Server: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
835,000đ
quạt lv99 vk14 ttgt cấp 25 có ...
Cấp độ: 99
Server: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT:
2,444,000đ
kiếm l79 full 14 15
Cấp độ: 79
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,720,000đ
quạt lv104 full 14
Cấp độ: 104
Server: Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
1,000,000đ
tiêu lv60 vk15 full 14 mắt 3
Cấp độ: 60
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,555,500đ
kunai lv100 vk14 sói 2* cs ngon
Cấp độ: 100
Server: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
500,000đ
quạt lv59 vk14 mắt 3 tbs 6866
Cấp độ: 59
Server: Katana
Class: Quạt
TTGT: Không
1,100,000đ
kiếm lv70 7 món +14 xe máy lv10 ...
Cấp độ: 70
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
555,000đ
đao lv79 full12 sói cs max pig
Cấp độ: 79
Server: Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
388,000đ
tiêu lv130 2 món +16 có xe máy ...
Cấp độ: 130
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,400,000đ
kunai lv99 9 món +14
Cấp độ: 99
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
1,444,000đ
Tiêu lv69 vk12
Cấp độ: 69
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
366,000đ
Đao lv99 ful 14 15 ngọc ngon
Cấp độ: 99
Server: Shuriken & Tessen
Class: Đao
TTGT: Không
1,333,000đ
f14 cả vk 1m15 . max sách 20 bá ...
Cấp độ: 79
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,600,000đ
f14 cả vk 2m12 . học 8 stn dư ...
Cấp độ: 130
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,000,000đ
f14 cả vk 3m15 1m16 . học 8stn ...
Cấp độ: 130
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,300,000đ
vk14 f15 . học max sách 15 bánh ...
Cấp độ: 130
Server: Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
750,000đ