Tất cả
...
Cấp độ: 114
Server: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
530,000đ
kiếm lv130
Cấp độ: 130
Server: Shuriken
Class: Kiếm
TTGT: Không
940,000đ
đồ ull tl7 găng tay tl8 . siêu ...
Cấp độ: 130
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT:
1,400,000đ
đồ tl như hình liên hệ ngư ...
Cấp độ: 60
Server: Shuriken
Class: Kiếm
TTGT: Không
750,000đ
full14 cả vk 1m12 . gt vk bội y ...
Cấp độ: 115
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
820,000đ
kunai 90 sv4 vk mcs học 11 sách ...
Cấp độ: 90
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
1,940,000đ
tieu 111 sv4 học 8stn 2skn sói l ...
Cấp độ: 111
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
570,000đ
kiem 103 sv1 pt tiêu ngon vk mcs h ...
Cấp độ: 103
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,600,000đ
cung 116 sv1 học 11 sách 1b sx l ...
Cấp độ: 116
Server: Bokken
Class: Cung
TTGT: Không
630,000đ
quat 118 sv4 8mtl9 học 11 sách 1 ...
Cấp độ: 118
Server: Kunai
Class: Quạt
TTGT: Không
2,330,000đ
tieu 121 sv4 vk16 học 8stn sx vl1 ...
Cấp độ: 121
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
2,780,000đ
tieu 49 sv2 học 8stn sói tl5655
Cấp độ: 49
Server: Shuriken
Class: Tiêu
TTGT: Không
670,000đ
tieu 90 sv2 vk mcs học 11 sách 5 ...
Cấp độ: 90
Server: Shuriken
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,940,000đ
tieu 130 sv1 vk mcs học 8stn sx l ...
Cấp độ: 130
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,550,000đ
kiem 60 sv4 vk mcs học 8stn sói ...
Cấp độ: 60
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,500,000đ
kiem 124 sv1 yoroi tl5 học 8stn 1 ...
Cấp độ: 124
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
630,000đ
kiem 98 sv1 sói lv100 5sao tl4654 ...
Cấp độ: 98
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
610,000đ
tieu 130 sv3 học 8stn 1skn sx lv1 ...
Cấp độ: 130
Server: Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,440,000đ
quạt 130 sv1 yoroi tl7 ttgt lv4 s ...
Cấp độ: 130
Server: Bokken
Class: Quạt
TTGT:
770,000đ
kunai 115 sv2 vk14 mcs học 11 sá ...
Cấp độ: 115
Server: Shuriken
Class: Kunai
TTGT: Không
810,000đ