Tất cả
Kunai 83 vk+15 tinh luyện 7, găn ...
Cấp độ: 83
Server: Tone
Class: Kunai
TTGT: Không
750,000đ
2 món 12 cả vk 4 món 10, 4 món ...
Cấp độ: 58
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
170,000đ
5 món 10 cả vk , 5 món 8
Cấp độ: 664
Server: Tone
Class: Tiêu
TTGT: Không
90,000đ
Kiếm 67 vk+14 tinh luyện 4 , fu ...
Cấp độ: 67
Server: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
400,000đ
như hình
Cấp độ: 80
Server: Bokken
Class: Cung
TTGT: Không
100,000đ
full 8 còn 33m yên
Cấp độ: 79
Server: Shuriken & Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
90,000đ
tieu 80 sv5 sx tl7666 tóc nhím
Cấp độ: 80
Server: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
2,750,000đ
kiem 60 sv1 học 8stn sói tl7765
Cấp độ: 60
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
2,300,000đ
2 món 12 cả vk còn lại 8
Cấp độ: 70
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
140,000đ
f12 cả vk 1m11 2m10 .học 8 stn ...
Cấp độ: 50
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
200,000đ
kunai sv23 vk +14 2
Cấp độ: 60
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
250,000đ
...
Cấp độ: 130
Server: Katana
Class: Quạt
TTGT: Không
400,000đ
mắt 3,7 món 12 cả vk,1 món 9, ...
Cấp độ: 69
Server: Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
400,000đ
như hình
Cấp độ: 79
Server: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
170,000đ
vk10,7 món 9, 2 món 8
Cấp độ: 50
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
90,000đ
găng tl7,vk+ngọc tl6,giày tl1,2 ...
Cấp độ: 58
Server: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
500,000đ
...
Cấp độ: 50
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
2,200,000đ
5 món 8 cả vk, còn 20m yên
Cấp độ: 50
Server: Kunai
Class: Kunai
TTGT: Không
60,000đ
kiem 110 sv6 vk mcs 8stn 20 bánh s ...
Cấp độ: 110
Server: Tone
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,350,000đ
kiem 130 sv5 học 8stn 10 bánh bh ...
Cấp độ: 130
Server: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,050,000đ