Tất cả
full14 cả vk 1m12 . gt vk tl8 bù ...
Cấp độ: 110
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,150,000đ
...
Cấp độ: 106
Server: Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
380,000đ
tieu 107 sv2 sói lv100 5sao tl3333 ...
Cấp độ: 107
Server: Shuriken
Class: Tiêu
TTGT: Không
440,000đ
kiem 60 sv4 học 11 sách sói lv1 ...
Cấp độ: 60
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
430,000đ
tieu 98 sv1 yoroi tl4 học 11 sác ...
Cấp độ: 98
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
370,000đ
quạt 130 sv5 yoroi tl2 sx tl4424 ...
Cấp độ: 130
Server: Katana
Class: Quạt
TTGT: Không
450,000đ
quạt 100 sv2 còn 360m yên
Cấp độ: 100
Server: Shuriken
Class: Quạt
TTGT: Không
270,000đ
full12 cả vk 1m14 . vk gt bùa gi ...
Cấp độ: 69
Server: Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
350,000đ
full12 cả vk 1m11 1m9 . vk tl5 yo ...
Cấp độ: 86
Server: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
270,000đ
full12 cả vk . vk tl6 gt bội yo ...
Cấp độ: 77
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
300,000đ
2m12 cả vk full8 . vk tl6 giày t ...
Cấp độ: 41
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
200,000đ
...
Cấp độ: 59
Server: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
300,000đ
full12 cả vk 3m14 . gt vk gt bùa ...
Cấp độ: 79
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
500,000đ
2m12 cả vk 1m9 full10 . vk tl4 yo ...
Cấp độ: 84
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
160,000đ
4m12 cả vk 1m14 5m8 . vk gt tl6 y ...
Cấp độ: 98
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
350,000đ
full12 cả vk 1m8 . yoroi tl4 max ...
Cấp độ: 85
Server: Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
220,000đ
6m12 cả vk 1m10 3m8 . vk gt bùa ...
Cấp độ: 49
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
300,000đ
3m14 cả vk full12 . gt vk bùa yo ...
Cấp độ: 103
Server: Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
520,000đ
full12 cả vk . yoroi tl4 . 1 stn ...
Cấp độ: 79
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
260,000đ
Cung 103 vk14 tl6 1m16 6m15 2m14 yo ...
Cấp độ: 103
Server: Bokken
Class: Cung
TTGT: Không
1,350,000đ