#9712

Ninja School Víp (trên 500k)

Cấp độ: 110

Server: Shuriken & Tessen

Class: Kiếm

TTGT: Không

Nổi bật: kiếm lv110 bùa +16 pt tiêu lv91

800,000 ATM
1,000,000 CARD
Nạp thẻ cào

Cấp độ: 110

Server: Shuriken & Tessen

Class: Kiếm

TTGT: Không

Nổi bật: kiếm lv110 bùa +16 pt tiêu lv91

Tài khoản liên quan

Kiếm lv79 full 14 sói 5* cs víp
Cấp độ: 79
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
650,000đ
kiếm lv79 full 14 15
Cấp độ: 79
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
600,000đ
tiêu lv130 gần full 16
Cấp độ: 130
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
2,800,000đ
đao 130 ngọc 3v8 8v7 9v6 pt tiê ...
Cấp độ: 130
Server: Bokken
Class: Đao
TTGT: Không
24,000,000đ
tiêu lv90 vk15 full 14
Cấp độ: 90
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
700,000đ
kiếm lv110 full 16
Cấp độ: 110
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
3,500,000đ
kunai lv70 vk14
Cấp độ: 70
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
350,000đ
tiêu lv70
Cấp độ: 70
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
360,000đ