#9553

Ninja School Víp (trên 500k)

Cấp độ: 69

Server: Shuriken & Tessen

Class: Kiếm

TTGT: Không

Nổi bật: kiếm lv69 gần full 14 mắt 3

600,000 ATM
750,000 CARD
Nạp thẻ cào

Cấp độ: 69

Server: Shuriken & Tessen

Class: Kiếm

TTGT: Không

Nổi bật: kiếm lv69 gần full 14 mắt 3

Tài khoản liên quan

kiếm lv90 vk16
Cấp độ: 90
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
900,000đ
tiêu lv130 vk16 5 món +16
Cấp độ: 130
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,800,000đ
kunai lv90 full 14 mắt 3
Cấp độ: 90
Server: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
600,000đ
kiếm lv70 vk15
Cấp độ: 70
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
700,000đ
tiêu lv130 full 16 pt vk16
Cấp độ: 130
Server: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
3,000,000đ
kiếm lv110 mắt 3 full 14 15
Cấp độ: 110
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
700,000đ
kiếm lv110 bùa +16 pt tiêu lv91
Cấp độ: 110
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
800,000đ
đao lv90 vk13 mcs sx 5* cs víp
Cấp độ: 90
Server: Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
400,000đ