#9035

Ninja School Víp (trên 500k)

Cấp độ: 94

Server: Bokken

Class: Tiêu

TTGT: Không

Nổi bật: tiêu lv94 gần full 14 mắt 3

500,000 ATM
625,000 CARD
Nạp thẻ cào

Cấp độ: 94

Server: Bokken

Class: Tiêu

TTGT: Không

Nổi bật: tiêu lv94 gần full 14 mắt 3

Tài khoản liên quan

kiếm lv70 full 14 15 mắt 3
Cấp độ: 70
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
650,000đ
tiêu lv90 full 16
Cấp độ: 90
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
5,500,000đ
kiếm lv130 5 món +16
Cấp độ: 130
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,400,000đ
tiêu lv103 vk bùa +16
Cấp độ: 103
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,500,000đ
tiêu lv81 vk16
Cấp độ: 81
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,500,000đ
tiêu lv70 mắt 2
Cấp độ: 70
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
250,000đ
tiêu lv59
Cấp độ: 59
Server: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,100,000đ
tiêu lv99 vk16 3 món +16
Cấp độ: 99
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,600,000đ