#8710

Ninja School Online

Cấp độ: 111

Server: Shuriken & Tessen

Class: Tiêu

TTGT: Không

Nổi bật: 4m14 cả vk f12 . học 8 stn 3 bánh bh dư 38my max skill 10x

350,000 ATM
437,500 CARD

Cấp độ: 111

Server: Shuriken & Tessen

Class: Tiêu

TTGT: Không

Nổi bật: 4m14 cả vk f12 . học 8 stn 3 bánh bh dư 38my max skill 10x

Tài khoản liên quan

1 món 13 full 12
Cấp độ: 70
Server: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
300,000đ
yoyo tl9,1 món 15, 8 món 12. mắ ...
Cấp độ: 130
Server: Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
700,000đ
Cung 79 vk+14, full+12, 1m14, găng ...
Cấp độ: 79
Server: Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
500,000đ
như hình
Cấp độ: 80
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
170,000đ
vk 12 tl5 mcs, đồ full 8
Cấp độ: 59
Server: Tone
Class: Kunai
TTGT: Không
170,000đ
cung 110 sv1 sói tl9777 còn 688m ...
Cấp độ: 110
Server: Bokken
Class: Cung
TTGT: Không
2,440,000đ
vk 11 , 1 món 9, 1 món 8
Cấp độ: 44
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
110,000đ
full8 còn 8m yên
Cấp độ: 46
Server: Tone
Class: Kiếm
TTGT: Không
60,000đ