#8558

Ninja School Online

Cấp độ: 64

Server: Shuriken & Tessen

Class: Đao

TTGT: Không

Nổi bật: tộc trưởng gia tộc c13, có ntgt c1,vk +găng tl3, 3 món 12 , 7 món 8

270,000 ATM
337,500 CARD
Nạp thẻ cào

Cấp độ: 64

Server: Shuriken & Tessen

Class: Đao

TTGT: Không

Nổi bật: tộc trưởng gia tộc c13, có ntgt c1,vk +găng tl3, 3 món 12 , 7 món 8

Tài khoản liên quan

như hình
Cấp độ: 69
Server: Katana
Class: Cung
TTGT: Không
90,000đ
quạt buff vk8
Cấp độ: 76
Server: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
70,000đ
còn 139m yên
Cấp độ: 130
Server: Tone
Class: Kiếm
TTGT: Không
300,000đ
vk mcs,yoyo tl9,găng tl7,giày+bù ...
Cấp độ: 130
Server: Tone
Class: Cung
TTGT: Không
990,000đ
Kunai 83 vk+15 tinh luyện 7, găn ...
Cấp độ: 83
Server: Tone
Class: Kunai
TTGT: Không
750,000đ
1 món 14,vk 10, 2 món 9 còn lạ ...
Cấp độ: 59
Server: Shuriken & Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
110,000đ
vk12 tl6 ,đồ full8 còn 154m yê ...
Cấp độ: 42
Server: Tone
Class: Kunai
TTGT: Không
200,000đ
kunai sv23 vk +14 2
Cấp độ: 60
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
250,000đ