#7607

Ninja School Online

Cấp độ: 76

Server: Bokken

Class: Kiếm

TTGT: Không

Nổi bật: 2 món 12 cả vk,3 món 10, 4 món 9 ,1 món 8 còn 29m yên

170,000 ATM
212,500 CARD
Nạp thẻ cào

Cấp độ: 76

Server: Bokken

Class: Kiếm

TTGT: Không

Nổi bật: 2 món 12 cả vk,3 món 10, 4 món 9 ,1 món 8 còn 29m yên

Tài khoản liên quan

1 món 10, 2 món 9 cả vk,7 món ...
Cấp độ: 47
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
80,000đ
kiem 60 sv1 học 8stn sói tl7765
Cấp độ: 60
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
2,300,000đ
vk10,7 món 9, 2 món 8
Cấp độ: 50
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
90,000đ
tieu 110 sv2 sx tl999 303m yên max ...
Cấp độ: 110
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
10,000,000đ
8 món 10,1 món 9,vk8
Cấp độ: 59
Server: Shuriken & Tessen
Class: Đao
TTGT: Không
80,000đ
Cung 79 vk+14, full+12, 1m14, găng ...
Cấp độ: 79
Server: Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
500,000đ
7 món 8 full sách bánh còn 6m ...
Cấp độ: 66
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
190,000đ
vk14, 6 món 13, 1 món 11,10,8
Cấp độ: 91
Server: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
380,000đ