#6815

Ninja School Online

Cấp độ: 130

Server: Katana

Class: Đao

TTGT: Không

Nổi bật: vk tl5 , găng+bùa tl4 có skill 10x , 1 món 16 , vk15 , 3 món 14 , 5 món 13 còn 4280 lượng và 382m yên

1,700,000 ATM
2,125,000 CARD
Nạp thẻ cào

Cấp độ: 130

Server: Katana

Class: Đao

TTGT: Không

Nổi bật: vk tl5 , găng+bùa tl4 có skill 10x , 1 món 16 , vk15 , 3 món 14 , 5 món 13 còn 4280 lượng và 382m yên

Tài khoản liên quan

f12 cả vk 1m10. học 8 stn dư ...
Cấp độ: 79
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
280,000đ
3m12 cả vk f10 học 4 stn có á ...
Cấp độ: 90
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
220,000đ
f12 cả vk 8 stn dư 18my
Cấp độ: 70
Server: Bokken
Class: Đao
TTGT: Không
250,000đ
4m12 cả vk 3m10 3m8 . học 8 stn ...
Cấp độ: 77
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
180,000đ
vk15 f12 1m8 . học 8 stn
Cấp độ: 129
Server: Katana
Class: Đao
TTGT: Không
500,000đ
...
Cấp độ: 130
Server: Katana
Class: Quạt
TTGT: Không
1,000,000đ
vk13 học 8 stn dư 81my đang là ...
Cấp độ: 70
Server: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
250,000đ
...
Cấp độ: 62
Server: Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
250,000đ