#6650

Ninja School Online

Cấp độ: 49

Server: Shuriken & Tessen

Class: Đao

TTGT: Không

Nổi bật: 3m12 cả vk f8 . học max sách dư 24my

200,000 ATM
250,000 CARD
Nạp thẻ cào

Cấp độ: 49

Server: Shuriken & Tessen

Class: Đao

TTGT: Không

Nổi bật: 3m12 cả vk f8 . học max sách dư 24my

Tài khoản liên quan

Cung 50 vk4x mcs +12 tinh luyện 8 ...
Cấp độ: 50
Server: Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
800,000đ
3m12 cả vk f8 . học max sách d ...
Cấp độ: 49
Server: Shuriken & Tessen
Class: Đao
TTGT: Không
200,000đ
full8 còn 8m yên
Cấp độ: 46
Server: Tone
Class: Kiếm
TTGT: Không
60,000đ
Cung 74 mắt 3, vk+12 tinh luyện ...
Cấp độ: 74
Server: Shuriken & Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
900,000đ
...
Cấp độ: 60
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
110,000đ
4m12 cả vk f10 học 4 stn dư 7m ...
Cấp độ: 70
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
220,000đ
vk14 3m12 1m11 2m10 3m8 . bội yor ...
Cấp độ: 74
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
220,000đ
vk mcs tl9,găng tl7,ngọc+bùa tl ...
Cấp độ: 49
Server: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
550,000đ