#6456

Ninja School Online

Cấp độ: 67

Server: Katana

Class: Kiếm

TTGT: Không

Nổi bật: Kiếm 67 vk+14 tinh luyện 4 , full 12, 2m8, sói full tb, đã ăn 1 bánh phong lôi, 1 bánh phong hoả, 51tr yên

400,000 ATM
500,000 CARD
Nạp thẻ cào

Cấp độ: 67

Server: Katana

Class: Kiếm

TTGT: Không

Nổi bật: Kiếm 67 vk+14 tinh luyện 4 , full 12, 2m8, sói full tb, đã ăn 1 bánh phong lôi, 1 bánh phong hoả, 51tr yên

Tài khoản liên quan

Tiêu 84 vk+14, 2m15, 2m14, 3m12, y ...
Cấp độ: 84
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
700,000đ
2 món 12 cả vk còn lại 8
Cấp độ: 70
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
140,000đ
f12 cả vk 2m8 . học 5 stn dư 2 ...
Cấp độ: 70
Server: Bokken
Class: Cung
TTGT: Không
200,000đ
như hình
Cấp độ: 79
Server: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
170,000đ
vk tl 5 , găng + ngọc + nhẫn + ...
Cấp độ: 70
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
440,000đ
...
Cấp độ: 103
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,550,000đ
kiem 110 sv23 - còn 700 lượng
Cấp độ: 110
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,100,000đ
vk12, full 8 còn 25m
Cấp độ: 90
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
170,000đ