#6398

Ninja School Online

Cấp độ: 130

Server: Kunai

Class: Cung

TTGT: Không

Nổi bật: ngọc 2v5,9v4 và số ngọc khác, mắt 3 full đồ 9x full tinh luyện 9,còn áo tl8, 2 món 16 cả vk ,8 món 15,max sách bánh,sx5* ngon ,phân thân kiếm 104vk14 đồ full12

8,350,000 ATM
10,437,500 CARD
Nạp thẻ cào

Cấp độ: 130

Server: Kunai

Class: Cung

TTGT: Không

Nổi bật: ngọc 2v5,9v4 và số ngọc khác, mắt 3 full đồ 9x full tinh luyện 9,còn áo tl8, 2 món 16 cả vk ,8 món 15,max sách bánh,sx5* ngon ,phân thân kiếm 104vk14 đồ full12

Tài khoản liên quan

full12 cả vk . max sách . sói 5 ...
Cấp độ: 70
Server: Bokken
Class: Cung
TTGT: Không
280,000đ
vk12 f10 3m8 . dư 20my
Cấp độ: 96
Server: Shuriken & Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
220,000đ
cung 110 sv1 sói tl9777 còn 688m ...
Cấp độ: 110
Server: Bokken
Class: Cung
TTGT: Không
2,440,000đ
vk14 f12 . dư 17my
Cấp độ: 79
Server: Katana
Class: Quạt
TTGT: Không
330,000đ
vk7 còn 44m yên
Cấp độ: 76
Server: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
70,000đ
kunai 103 sv1 học 11 sách sói t ...
Cấp độ: 103
Server: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
860,000đ
5m12 cả vk 5m8 dư 290my
Cấp độ: 78
Server: Tone
Class: Kiếm
TTGT: Không
200,000đ
3 món 12 cả vk, 4 món 10, 2 mó ...
Cấp độ: 59
Server: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
170,000đ