#6397

Ninja School Víp (trên 500k)

Cấp độ: 49

Server: Bokken

Class: Đao

TTGT: Không

Nổi bật: đao lv49 gần full 12 19 bánh

350,000 ATM
437,500 CARD
Nạp thẻ cào

Cấp độ: 49

Server: Bokken

Class: Đao

TTGT: Không

Nổi bật: đao lv49 gần full 12 19 bánh

Tài khoản liên quan

kiếm lv70 gần full 14 mắt 4 c ...
Cấp độ: 70
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
800,000đ
tiêu lv70 vk13
Cấp độ: 70
Server: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
300,000đ
kiếm lv125 full 14 15
Cấp độ: 125
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
750,000đ
kiếm lv90 vk16 pt tiêu lv103
Cấp độ: 90
Server: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,400,000đ
tiêu lv70
Cấp độ: 70
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
360,000đ
kiếm lv90 full 16
Cấp độ: 90
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
5,000,000đ
tiêu lv70 mắt 2
Cấp độ: 70
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
250,000đ
...
Cấp độ: 130
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
6,500,000đ