#6393

Ninja School Víp (trên 500k)

Cấp độ: 108

Server: Shuriken & Tessen

Class: Kiếm

TTGT: Không

Nổi bật: kiếm lv108 full 12 14

400,000 ATM
500,000 CARD

Cấp độ: 108

Server: Shuriken & Tessen

Class: Kiếm

TTGT: Không

Nổi bật: kiếm lv108 full 12 14

Tài khoản liên quan

kunai lv98 vk dày +16 pt tiêu lv9 ...
Cấp độ: 98
Server: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
1,600,000đ
quạt lv130 vk16 ttgt cấp 26 ntg ...
Cấp độ: 130
Server: Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
3,500,000đ
kiếm lv110 bùa +16 pt tiêu lv91
Cấp độ: 110
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,200,000đ
kunai lv70 vk14
Cấp độ: 70
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
350,000đ
kiếm lv80 full 14 mắt 3 full ng ...
Cấp độ: 80
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
700,000đ
tiêu lv110 vk16 phân thân full 1 ...
Cấp độ: 110
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
2,100,000đ
đao lv90 vk13 mcs sx 5* cs víp
Cấp độ: 90
Server: Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
400,000đ
kunai lv130 full 16
Cấp độ: 130
Server: Bokken
Class: Kunai
TTGT:
7,500,000đ