#6264

Ninja School Online VIP

Cấp độ: 130

Server: Katana

Class: Kiếm

TTGT: Không

Nổi bật: f14 cả vk 1m12 1m13 . học max sách dư 13my max skill 10x

770,000 ATM
962,500 CARD
Nạp thẻ cào

Cấp độ: 130

Server: Katana

Class: Kiếm

TTGT: Không

Nổi bật: f14 cả vk 1m12 1m13 . học max sách dư 13my max skill 10x

Tài khoản liên quan

quạt 103 sv3 vk14 sói lv100 5sao ...
Cấp độ: 103
Server: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
1,050,000đ
cung 70 sv4 3m16 học 8stn sx tl65 ...
Cấp độ: 70
Server: Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
1,880,000đ
tieu 103 sv1 học 8stn 2skn sx tl6 ...
Cấp độ: 103
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,950,000đ
quạt 70 sv1 học 11 sách 5 bán ...
Cấp độ: 70
Server: Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
1,830,000đ
tieu 69 sv2 nic 1nv sói tl5554 cò ...
Cấp độ: 69
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,770,000đ
tieu 90 sv3 3m16 vk mcs sx lv100 5s ...
Cấp độ: 90
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
3,880,000đ
tieu 98 sv1 vk mcs sói tl7666 còn ...
Cấp độ: 98
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
9,900,000đ
dao 130 sv2 vk16 mcs max skil910x c ...
Cấp độ: 130
Server: Shuriken & Tessen
Class: Đao
TTGT: Không
3,000,000đ