#6121

Ninja School Víp (trên 500k)

Cấp độ: 59

Server: Shuriken & Tessen

Class: Tiêu

TTGT: Không

Nổi bật: Tiêu lv59 vk 12 tl8

350,000 ATM
437,500 CARD
Nạp thẻ cào

Cấp độ: 59

Server: Shuriken & Tessen

Class: Tiêu

TTGT: Không

Nổi bật: Tiêu lv59 vk 12 tl8

Tài khoản liên quan

kiếm lv110 mắt 3 full 14 15
Cấp độ: 110
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
700,000đ
kiếm lv90 full16 pt kiếm lv106 ...
Cấp độ: 90
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
7,000,000đ
tiêu lv99 vk16 pt tiêu lv108 gầ ...
Cấp độ: 99
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,700,000đ
đao 130 ngọc 3v8 8v7 9v6 pt tiê ...
Cấp độ: 130
Server: Bokken
Class: Đao
TTGT: Không
24,000,000đ
kunai lv98 vk dày +16 pt tiêu lv9 ...
Cấp độ: 98
Server: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
1,600,000đ
kiếm lv110 full 16
Cấp độ: 110
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
3,500,000đ
kiếm lv60 mắt 5
Cấp độ: 60
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,000,000đ
kiếm lv70 gần full 14
Cấp độ: 70
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
500,000đ