#6007

Ninja School Online VIP

Cấp độ: 130

Server: Katana

Class: Đao

TTGT: Không

Nổi bật: dao 130 sv5 vk mcs sx tl7555 max skil910x còn 60m yên

1,620,000 ATM
2,025,000 CARD
Nạp thẻ cào

Cấp độ: 130

Server: Katana

Class: Đao

TTGT: Không

Nổi bật: dao 130 sv5 vk mcs sx tl7555 max skil910x còn 60m yên

Tài khoản liên quan

tieu 70 sv1 sx tl6666 còn 37m yên ...
Cấp độ: 70
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,380,000đ
kiem 42 sv1 học 8stn trâu tl6543 ...
Cấp độ: 42
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
550,000đ
đao lv130 vk14 full 15 ngọc 4v3 ...
Cấp độ: 130
Server: Kunai
Class: Đao
TTGT: Không
2,000,000đ
kunai lv99 gần full 14 mắt 3
Cấp độ: 99
Server: Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
888,000đ
tieu 115 sv1 học 8stn sói tl4333 ...
Cấp độ: 115
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
800,000đ
vk13 4m12 5m14 . học 2 stn dư 33 ...
Cấp độ: 100
Server: Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
650,000đ
cung lv103 full 14 ttgt c15 có ntg ...
Cấp độ: 103
Server: Shuriken & Tessen
Class: Cung
TTGT:
1,220,000đ
...
Cấp độ: 128
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,000,000đ