#4984

Ninja School Online

Cấp độ: 73

Server: Kunai

Class: Kiếm

TTGT: Không

Nổi bật: Kiếm 73 vk+14 tinh luyện 4, găng tinh luyện 2, giày tinh luyện 1, full 12 13, sói 5 sao , 8stn

450,000 ATM
562,500 CARD

Cấp độ: 73

Server: Kunai

Class: Kiếm

TTGT: Không

Nổi bật: Kiếm 73 vk+14 tinh luyện 4, găng tinh luyện 2, giày tinh luyện 1, full 12 13, sói 5 sao , 8stn

Tài khoản liên quan

f12 cả vk 1m14 4m8 . max sach . d ...
Cấp độ: 77
Server: Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
200,000đ
đao 130 sv1 vk14 mcs học 8stn 2s ...
Cấp độ: 130
Server: Bokken
Class: Đao
TTGT: Không
1,270,000đ
vk13 2m12 full9 . yoroi tl0 4 stn . ...
Cấp độ: 70
Server: Shuriken & Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
127,500đ
...
Cấp độ: 79
Server: Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
450,000đ
f12 cả vk . max sách
Cấp độ: 115
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
470,000đ
Kunai
Cấp độ: 130
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
2,000,000đ
vk14 full12 2m8 . vk tl6 gt buà tl ...
Cấp độ: 70
Server: Bokken
Class: Đao
TTGT: Không
262,500đ
max buff
Cấp độ: 74
Server: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
50,000đ