#4979

Ninja School Online

Cấp độ: 90

Server: Shuriken & Tessen

Class: Kiếm

TTGT: Không

Nổi bật: Kiếm 90 vk mcs+12, 5m12,sói full tb, 136tr yên

300,000 ATM
375,000 CARD
Nạp thẻ cào

Cấp độ: 90

Server: Shuriken & Tessen

Class: Kiếm

TTGT: Không

Nổi bật: Kiếm 90 vk mcs+12, 5m12,sói full tb, 136tr yên

Tài khoản liên quan

3m14 cả vk 2m12 f10 1m9 max skill ...
Cấp độ: 113
Server: Katana
Class: Cung
TTGT: Không
380,000đ
Quạt 91 vk+14, full 8 , yoroi,. S ...
Cấp độ: 91
Server: Shuriken & Tessen
Class: Quạt
TTGT: Không
300,000đ
full12 cả vk . max sách . sói 5 ...
Cấp độ: 70
Server: Bokken
Class: Cung
TTGT: Không
280,000đ
học 8 stn dư 200my
Cấp độ: 70
Server: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
260,000đ
...
Cấp độ: 70
Server: Shuriken & Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
280,000đ
f12 cả vk . học max sách
Cấp độ: 81
Server: Katana
Class: Kunai
TTGT: Không
270,000đ
f12 cả vk học 8 stn . dư 8my
Cấp độ: 60
Server: Katana
Class: Đao
TTGT: Không
300,000đ
Kiếm 49 vk mcs+12 tinh luyện 7 ...
Cấp độ: 49
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
650,000đ