#1710

Ninja School Online VIP

Cấp độ: 119

Server: Shuriken & Tessen

Class: Tiêu

TTGT: Không

Nổi bật: full12 cả vk 2m14 . gt tl5 bùa 2 yoroi tl5 max sách sói 100 ftb tl2455 dư 18m yên max skill 10x

600,000 ATM
750,000 CARD
Nạp thẻ cào

Cấp độ: 119

Server: Shuriken & Tessen

Class: Tiêu

TTGT: Không

Nổi bật: full12 cả vk 2m14 . gt tl5 bùa 2 yoroi tl5 max sách sói 100 ftb tl2455 dư 18m yên max skill 10x

Tài khoản liên quan

đao lv49 gần full 12 19 bánh
Cấp độ: 49
Server: Bokken
Class: Đao
TTGT: Không
555,000đ
đao lv80 sói cs víp
Cấp độ: 80
Server: Shuriken & Tessen
Class: Đao
TTGT: Không
555,000đ
tieu 99 sv4 học 8stn sx tl6665
Cấp độ: 99
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,750,000đ
cung 99 sv5 vk mcs học 8stn 1skn ...
Cấp độ: 99
Server: Katana
Class: Cung
TTGT: Không
1,380,000đ
tiêu lv59 vk14 9 món mcs
Cấp độ: 59
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
720,000đ
kiem 130 sv2 học 8stn sói tl6654 ...
Cấp độ: 130
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,000,000đ
tiêu lv110 mắt 3 10 bánh bh 1 ...
Cấp độ: 110
Server: Kunai
Class: Tiêu
TTGT: Không
2,000,000đ
kiem 118 sv4 học 8stn sx tl5444 c ...
Cấp độ: 118
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,360,000đ