#10758

Ninja School Víp (trên 500k)

Cấp độ: 130

Server: Katana

Class: Tiêu

TTGT: Không

Nổi bật: tiêu lv130 full 16 pt vk16

3,000,000 ATM
3,750,000 CARD
Nạp thẻ cào

Cấp độ: 130

Server: Katana

Class: Tiêu

TTGT: Không

Nổi bật: tiêu lv130 full 16 pt vk16

Tài khoản liên quan

kiếm lv70 full 14 15 mắt 3
Cấp độ: 70
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
650,000đ
kiếm lv130 5 món +16
Cấp độ: 130
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,400,000đ
tiêu lv99 4 món +16
Cấp độ: 99
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,000,000đ
kiếm lv59 full 12 14 mắt 2
Cấp độ: 59
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
400,000đ
cung lv130 có ngọc8
Cấp độ: 130
Server: Bokken
Class: Cung
TTGT: Không
4,000,000đ
kiếm lv69 gần full 14 mắt 3
Cấp độ: 69
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
600,000đ
kiếm lv50 gần full 12
Cấp độ: 50
Server: Kunai
Class: Kiếm
TTGT: Không
250,000đ
kiếm lv130 vk16 mắt 4
Cấp độ: 130
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,000,000đ