#10691

Ninja School thường (dưới 500k)

Cấp độ: 74

Server: Tone

Class: Quạt

TTGT: Không

Nổi bật: quạt max buf full máp

60,000 ATM
75,000 CARD
Nạp thẻ cào

Cấp độ: 74

Server: Tone

Class: Quạt

TTGT: Không

Nổi bật: quạt max buf full máp

Tài khoản liên quan

Cung 74 mắt 3, vk+12 tinh luyện ...
Cấp độ: 74
Server: Shuriken & Tessen
Class: Cung
TTGT: Không
900,000đ
Tiêu 78 mắt 3, 5m14, 4m12, vk+12 ...
Cấp độ: 78
Server: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
750,000đ
Kunai 83 vk+15 tinh luyện 7, găn ...
Cấp độ: 83
Server: Tone
Class: Kunai
TTGT: Không
750,000đ
Kunai 50 vk+12 tl6,, full +12, găn ...
Cấp độ: 50
Server: Tone
Class: Kunai
TTGT: Không
700,000đ
kunai lv99 gần full 14 quần 9x ...
Cấp độ: 99
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
450,000đ
quạt max buf full máp
Cấp độ: 103
Server: Bokken
Class: Quạt
TTGT: Không
200,000đ
kiếm lv73 vk14
Cấp độ: 73
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
300,000đ
kunai lv64 gần full 12 sói 2*
Cấp độ: 64
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kunai
TTGT: Không
150,000đ