#10678

Ninja School Víp (trên 500k)

Cấp độ: 130

Server: Bokken

Class: Tiêu

TTGT: Không

Nổi bật: tiêu lv130 vk16

1,100,000 ATM
1,375,000 CARD
Nạp thẻ cào

Cấp độ: 130

Server: Bokken

Class: Tiêu

TTGT: Không

Nổi bật: tiêu lv130 vk16

Tài khoản liên quan

kiếm lv90 vk16 pt tiêu lv103
Cấp độ: 90
Server: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,800,000đ
tiêu lv59
Cấp độ: 59
Server: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,100,000đ
cung lv98 gần full 14 15
Cấp độ: 98
Server: Bokken
Class: Cung
TTGT: Không
450,000đ
cung lv110 pt tiêu lv92
Cấp độ: 110
Server: Bokken
Class: Cung
TTGT: Không
900,000đ
kiếm lv110 bùa +16 pt tiêu lv91
Cấp độ: 110
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,200,000đ
kiếm lv90 gần full 14
Cấp độ: 90
Server: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
700,000đ
tiêu lv90 full 14 mắt 4 max sác ...
Cấp độ: 90
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,200,000đ
tiêu lv130 full 16 pt kiếm lv110 ...
Cấp độ: 130
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
6,500,000đ