#10667

Ninja School Víp (trên 500k)

Cấp độ: 99

Server: Bokken

Class: Tiêu

TTGT: Không

Nổi bật: tiêu lv99 2 món +16

1,600,000 ATM
2,000,000 CARD

Cấp độ: 99

Server: Bokken

Class: Tiêu

TTGT: Không

Nổi bật: tiêu lv99 2 món +16

Tài khoản liên quan

tiêu lv90 full 16 gần full t ...
Cấp độ: 90
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
8,000,000đ
đao lv80 ful 16
Cấp độ: 80
Server: Bokken
Class: Đao
TTGT: Không
6,500,000đ
kiếm lv90 full16 pt kiếm lv106 ...
Cấp độ: 90
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
7,000,000đ
kiếm lc99 gần full 15
Cấp độ: 99
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
700,000đ
kiếm lv80 full 14 mắt 3 full ng ...
Cấp độ: 80
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
700,000đ
kunai lv90 full 14 mắt 3
Cấp độ: 90
Server: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
600,000đ
tiêu lv70 full 16 ngọc 4v6 15v5 ...
Cấp độ: 70
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
14,000,000đ
kunai lv39 sói 5* 2cm tc
Cấp độ: 39
Server: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
1,400,000đ