#10666

Ninja School Víp (trên 500k)

Cấp độ: 99

Server: Bokken

Class: Cung

TTGT: Không

Nổi bật: cung lv99 2 món +16 mắt 4

550,000 ATM
687,500 CARD
Nạp thẻ cào

Cấp độ: 99

Server: Bokken

Class: Cung

TTGT: Không

Nổi bật: cung lv99 2 món +16 mắt 4

Tài khoản liên quan

kunai lv39 sói 5* 2cm tc
Cấp độ: 39
Server: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
1,400,000đ
kiếm lv70 vk15
Cấp độ: 70
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
700,000đ
kiếm lv80 full 14 mắt 3 full ng ...
Cấp độ: 80
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
700,000đ
kiếm lv70 full 14 mắt 3
Cấp độ: 70
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
700,000đ
kunai lv90
Cấp độ: 90
Server: Bokken
Class: Kunai
TTGT: Không
1,000,000đ
tiêu lv60 vk13 sói cs ngon
Cấp độ: 60
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
500,000đ
cung lv85 sx 5* cs ngon
Cấp độ: 85
Server: Kunai
Class: Cung
TTGT: Không
300,000đ
tiêu lv130 vk16 5 món +16
Cấp độ: 130
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,800,000đ