#10664

Ninja School Víp (trên 500k)

Cấp độ: 110

Server: Kunai

Class: Kiếm

TTGT: Không

Nổi bật: kiếm lv110 vk16

1,200,000 ATM
1,500,000 CARD
Nạp thẻ cào

Cấp độ: 110

Server: Kunai

Class: Kiếm

TTGT: Không

Nổi bật: kiếm lv110 vk16

Tài khoản liên quan

kiếm lv130 vk16
Cấp độ: 130
Server: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
650,000đ
đao lv80 ful 16
Cấp độ: 80
Server: Bokken
Class: Đao
TTGT: Không
6,500,000đ
tiêu lv70 mắt 2
Cấp độ: 70
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
250,000đ
kiếm lv130
Cấp độ: 130
Server: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
900,000đ
cung lv98 gần full 14 15
Cấp độ: 98
Server: Bokken
Class: Cung
TTGT: Không
450,000đ
tiêu lv70 vk13
Cấp độ: 70
Server: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
300,000đ
tiêu lv99 gần full 15 gag tay +1 ...
Cấp độ: 99
Server: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
600,000đ
tiêu lv99 mắt 5 nhẫn +16
Cấp độ: 99
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,100,000đ