#10662

Ninja School Víp (trên 500k)

Cấp độ: 130

Server: Bokken

Class: Kunai

TTGT: Không

Nổi bật: kunai lv130 full 16

5,000,000 ATM
6,250,000 CARD
Nạp thẻ cào

Cấp độ: 130

Server: Bokken

Class: Kunai

TTGT: Không

Nổi bật: kunai lv130 full 16

Tài khoản liên quan

kiếm lc99 gần full 15
Cấp độ: 99
Server: Bokken
Class: Kiếm
TTGT: Không
700,000đ
tiêu lv70 vk13
Cấp độ: 70
Server: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
300,000đ
kiếm lv70 gần full 14 mắt 4 c ...
Cấp độ: 70
Server: Shuriken & Tessen
Class: Kiếm
TTGT: Không
1,000,000đ
tiêu lv99 gần full 15 gag tay +1 ...
Cấp độ: 99
Server: Katana
Class: Tiêu
TTGT: Không
600,000đ
tiêu lv70 full 16 ngọc 4v6 15v5 ...
Cấp độ: 70
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
14,000,000đ
kiếm lv130 vk16
Cấp độ: 130
Server: Katana
Class: Kiếm
TTGT: Không
650,000đ
tiêu lv70 full 14 15
Cấp độ: 70
Server: Bokken
Class: Tiêu
TTGT: Không
1,000,000đ
tiêu lv115 2 món +16
Cấp độ: 115
Server: Shuriken & Tessen
Class: Tiêu
TTGT: Không
800,000đ